lizakova.eu
true

Bibiana Lizáková

Pár slov o mne

Svoju silnú stránku – ovládanie viacerých cudzích jazykov a osvojovanie si nových, som počas doterajšej pracovnej kariéry koncentrovala do aktivít v odboroch, kde ich môžem najlepšie využiť. Najskôr som svoje vedomosti vštepovala mladým v pedagogickej činnosti, a motivovala som ich k štúdiu aj organizovaním stáží a exkurzií i v zahraničí. Neskôr som ich využívala v cestovnom ruchu – hoteliérstve a stravovaní – odboroch, ktoré som vyštudovala. Popri týchto dvoch základných odboroch činnosti som pomáhala rôznym firmám a podnikom v ich obchodnej činnosti - pomocou prekladov a tlmočenia komunikovať so zahraničnými partnermi, ale prispela som aj k tomu, aby zahraniční návštevníci Kežmarku a Vysokých Tatier spoznali tieto nádherné kúty Slovenska – pri sprievodcovskej činnosti. Pri všetkých činnostiach som mohla prejaviť svoje organizačné schopnosti a radosť z práce s ľuďmi. Akékoľvek nové príležitosti k využitiu znalostí cudzích jazykov beriem ako výzvu a som ochotná učiť sa čokoľvek potrebné v mojej novej pozícii.
 

Informácie a kontakty

 
Dátum a miesto narodenia:  24.4.1967 Žilina
Telefón:  +421910174858
Adresa:  Kuzmányho 9, Kežmarok
Životopis: lizakova_cv.docx