lizakova.eu
true

Volám sa Bibiana Lizáková. Toto je môj online životopis.

Bibiana Lizáková

Pár slov o mne

Svoju silnú stránku – ovládanie viacerých cudzích jazykov a osvojovanie si nových, som počas doterajšej pracovnej kariéry koncentrovala do aktivít v odboroch, kde ich môžem najlepšie využiť. Najskôr som svoje vedomosti vštepovala mladým v pedagogickej činnosti, a motivovala som ich k štúdiu aj organizovaním stáží a exkurzií i v zahraničí. Neskôr som ich využívala v cestovnom ruchu – hoteliérstve a stravovaní – odboroch, ktoré som vyštudovala. Popri týchto dvoch základných odboroch činnosti som pomáhala rôznym firmám a podnikom v ich obchodnej činnosti - pomocou prekladov a tlmočenia komunikovať so zahraničnými partnermi, ale prispela som aj k tomu, aby zahraniční návštevníci Kežmarku a Vysokých Tatier spoznali tieto nádherné kúty Slovenska – pri sprievodcovskej činnosti. Pri všetkých činnostiach som mohla prejaviť svoje organizačné schopnosti a radosť z práce s ľuďmi. Akékoľvek nové príležitosti k využitiu znalostí cudzích jazykov beriem ako výzvu a som ochotná učiť sa čokoľvek potrebné v mojej novej pozícii.
 

Informácie a kontakty

 
Dátum a miesto narodenia:  24.4.1967 Žilina
Telefón:  +421910174858
Adresa:  Kuzmányho 9, Kežmarok
Životopis: lizakova_cv.docx

Pracovná prax v cestovnom ruchu
 1. Hotel Club Kežmarok (recepčná, concierge)

  zodpovednosť za kompletný chod recepcie, starostlivosť o klienta, koordinácia činnosti všetkých oddelení hotela, poskytovanie informácií každého druhu hosťom, pomoc vedeniu hotela pri organizovaní akcií a marketingu, propagácia mesta Kežmarok a jeho služieb

 2. Grandhotel Bellevue, Starý Smokovec (recepčná, concierge)

  zodpovednosť za kompletný chod recepcie, rezervačné oddelenie, vybavovanie faktúr a vyúčtovanie s klientom, organizovanie pobytov pre návštevníkov Vysokých Tatier, spolupráca pri tvorbe a aktualizácii webových stránok hotela v anglickom jazyku

 3. Penzión Lomnicky Stará Lesná, Vysoké Tatry (recepčná, bar)

  komplexná zodpovednosť za chod recepcie penziónu i wellness centra, poskytovanie služieb baru a kaviarne, tvorba propagačných a informačných materiálov penziónu a ich cudzojazyčných verzií, sprostredkovanie predaja skipasov a gopass lístkov pre návštevníkov Vysokých Tatier

 4. Penzión Andrea, Kežmarok (zodpovednosť za prevádzkovanie rodinného penziónu)

  zodpovednosť za všetky stránky riadenia penziónu, rezervácia ubytovania, poskytovanie raňajok a kompletného servisu počas ubytovania, starostlivosť o izby – ich vybavenosť a estetickú úroveň, zásobovanie, komunikácia s hosťami, reklama a tvorba informačných a propagačných materiálov a ich cudzojazyčných verzií, marketing, udržiavanie stálych a pravidelných kontaktov s klientmi

 5. Sprievodcovská činnosť v regióne Tatry a Kežmarok (registrovaná sprievodkyňa)

  registrovaná sprievodkyňa v meste Kežmarok – sprevádzanie návštevníkov mesta a Vysokých Tatier v angličtine a francúzštine, sprostredkovanie informácií o historických a kultúrnych pamiatkach mesta a Vysokých Tatier, sprevádzanie primátora a viceprimátora družobného francúzskeho mesta Lesneven v Bretónsku počas ich návštevy na festivale EĽRO – Európske ľudové remeslo v roku 2013 a tlmočenie stretnutí primátorov oboch miest

Vzdelávanie
 1. Stredná umelecká škola, Kežmarok (učiteľ cudzích jazykov)

  vyučovanie anglického jazyka, krúžok francúzskeho jazyka, triedny učiteľ - tvorba a realizácia pilotného európskeho mobilitného projektu študentov – Leonardo 2014 a Erazmus plus 2015 – tvorba finančného plánu, nábor študentov, organizovanie zahraničných stáží študentov v Španielsku – meste Ubeda a tlmočenie počas letného pobytu študentov

 2. Hotelová akadémia, Kežmarok (učiteľ cudzích jazykov a odborných ekonomických predmetov)

  vyučovanie anglického a francúzskeho jazyka, ekonomických predmetov, cestovného ruchu a praxe v reštauračných zariadeniach, organizovanie zahraničných stáží a pracovnej praxe študentov v hotelových a reštauračných zariadeniach vo Francúzsku a v Tunisku, triedny učiteľ, účasť na projekte Comenius 2.2C na Univerzite Besancon vo Francúzsku zameranom na štúdium metód zdokonaľovania výučby francúzštiny, organizovanie exkurzie študentov v Prahe zameranej na prehliadku 5*hotelov v roku 2004, organizácia exkurzie študentov v Bruseli – návšteva Európskeho parlamentu a Paríža v roku 2005

 3. Stredná poľnohospodárska škola Kežmarok, základné školy Kežmarok a Svit (učiteľ cudzích jazykov a iných predmetov, triedny učiteľ)

  vyučovanie anglického a ruského jazyka, ale aj iných predmetov, ako zemepis, matematika, ekonomika, telesná výchova

 4. súkromné vyučovanie cudzích jazykov (individuálne hodiny)

  individuálne hodiny podľa potrieb klienta, práca so všetkými vekovými skupinami, žiaci základných škôl s problémami učenia, žiaci stredných škôl – príprava na maturitné skúšky, hodiny s použitím učebníc, hodiny konverzácie, príprava na skúšky rôzneho druhu a úrovne

Iné aktivity
 1. STS a Hengstler Kežmarok, GGP Poprad, Ekoservis Poprad, Mestská polícia Kežmarok (preklady, tlmočenie – anglický a francúzsky jazyk)

  preklady odborných textov, tlmočenie pracovných ciest a zasadnutí, kurzy angličtiny a slovenčiny pre vedúcich pracovníkov a zamestnancov

 2. BUPA Care homes, Witham, Veľká Británia (opatrovateľka a sociálna pracovníčka)

  starostlivosť o starších občanov a mládež s poruchami učenia v sanatóriách

 3. Souvenir Francais (zástupca delegáta francúzskej organizácie pre Slovensko)

  tlmočenie a preklady z francúzštiny, účasť na spomienkových akciách v spolupráci s francúzskym veľvyslanectvom v Bratislave

Vzdelanie
 1. Žilinská univerzita v Žiline (Doplňujúce pedagogické štúdium, Žilinská univerzita v Žiline)

  preklady odborných textov, tlmočenie pracovných ciest a zasadnutí, kurzy angličtiny a slovenčiny pre vedúcich pracovníkov a zamestnancov

 2. Vysoká škola ekonomická, Fakulta ekonomiky služieb a cestovného ruchu Banská Bystrica

 3. Gymnázium Žilina

 4. Kurz sprievodcov cestovného ruchu, osvedčenie obnovené v roku 2006

 5. Metódy vyučovania francúzštiny, Univerzita Besancon, Francúzsko

Jazykové znalosti
 1. anglický jazyk

  úroveň: pokročilá, Všeobecná štátna jazyková skúška 1993, FCE – First Certificate in English, Cambridge 

 2. francúzsky jazyk

  úroveň: pokročilá, Štátna jazyková skúška 

 3. nemecký jazyk

  úroveň: stredne pokročilá

 4. ruský jazyk

  úroveň: stredne pokročilá, Štátna jazyková skúška

 5. holandský jazyk

  úroveň: stredne pokročilá

 6. španielsky jazyk

  úroveň: začiatočník